Zsuzsa Darab Photography
WUNDERLUST - PRIVAT UNKNOWN // VÁNDORVÁGY - PRIVÁT ISMERETLENSTATEMENT

Story of my exile in the luxurious prison called Wanderlust. Island effect, which means the illusion of freedom within sharp limits. Creating real fictions and fictional realities. Demonstrating fears and desires. Eternal dissatisfaction, pressure to perform, the joy of discovery, the passage of time, the feeling of missing out something, and the chasing experiences.

This island effect, with its illusion of glamour and independency, actually creates a new reality, a new world of itself. The expanded space, stretching bounduries are narrowing again, and form a sheltered universe. Different worlds, which are so far away from each other geographically, create a new reality that is more exciting than the known. Because of such experiances, it will be "impossible" to get out of this luxury prison, and it causes an irreversible addiction.

So the goal is: the private unknown.

In this series, I was useing a phototherapy method, which helps me understanding these thoughts which describe, bring closer and interpret the causes of today's modern "disease" or more like behaviour while attempting to create a visual answer key.   

The project was created with the support of the NKA Photography Scholarship.

LEÍRÁS

Száműzetésem története a „Vándorvágy” nevű luxus börtönben. Sziget effektus, azaz a szabadság illúziója éles határokon belül. Valóságos fikciók, fikciós valóságok teremtése. Félelmek és vágyak megmérettetése. Az örök elégedetlenség, a teljesítménykényszer, a felfedezés öröme, az idő múlása, a lemaradni, kimaradni valamiből érzése, élményhajhászás.

Hogy az a fajta sziget effektus, mely csupán a szabadság illúzióját kelti, igazából egy új világot teremt önmagából. A kitágult tér, a széthúzó határok újra összeszűkülnek, és egy menedéket rejtő saját univerzumot alkotnak. Földrajzilag óriási távolságban lévő világok, egy új valóságként egyesülnek, mely sokkal izgalmasabb, mint amit ismerünk. És pont az ilyen élmények hatására lesz „lehetetlen” kiszabadulni ebből a luxus börtönből. Ez egy olyan körhinta, amiről talán csak a fizikai korlátok miatt kell leszállni olykor, de menthetetlen addikciót okoz.

Tehát a cél: a privát ismeretlen.

Sorozatomban, egy olyan fotóterápiás módszerrel igyekszem válaszokat találni a felvetett gondolatmenetre, mely segít bemutatni, közelebb kerülni és megérteni ennek a mai, modern „kórnak”, vagy inkább viselkedésformának az okait, miértjeit; továbbá kísérletet tesz egy vizuális megoldókulcs létrehozására.

A projekt, az NKA fotóművészeti ösztöndíj támogatásával tudott létrejönni.